3D数据处理

 塑境3D数据处理部门为可为艺术家、设计师、画廊、博物馆供全方位的雕塑扫描建模等服务。


1.jpg

艺术家雕塑作品前后期的放大缩小需求、我们采用   的建模配以   的扫描技术,确保雕塑细节的还原精准。


2.jpg

技术模型工作室可把设计师的想法从概念到三维的实现。我们的团队对各种介质都有经验,包括泡沫、粘土、石膏、塑料和树脂。

可对作品进行放大和缩小,依据具体情况可调动传统与现代技术实现空间与户外的装置工作。


5.jpg

3.jpg

                                                                                                            光敏高精度打印